WIA verzekering

WIA verzekering

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij geen of minder inkomen. Met de wettelijke WIA-verzekering is een werknemer verzekerd tot een bepaald inkomen. Is zijn inkomen hoger, dan is hij daarvoor niet verzekerd. De WIA-excedentverzekering verzekert het inkomen dat de werknemer meer verdient. Voor deze verzekering mogen werknemers geen medische keuring krijgen. Hoe hoog de premie is, hangt af van:

  • het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?
  • de lonen van werknemers;
  • de leeftijd van werknemers;
  • het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Werknemers die minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen een aanvulling op hun inkomen. Ze krijgen dan een aanvulling tot 70% of 80% van hun loon ook als ze meer verdienen dan het maximum-dagloon volgens de WIA. Als ze helemaal arbeidsongeschikt zijn, krijgen ze 70% of 80% van het loon dat ze meer verdienen. Als ze voor een deel arbeidsongeschikt zijn, hangt het percentage af van hoeveel procent ze arbeidsongeschikt zijn.