WGA Eigenrisicoverzekering

WGA Eigenrisicoverzekering

Is uw (ex-)medewerker na twee jaar nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij van het UWV de eerste 10 jaar een WGA-uitkering. U betaalt hiervoor premie aan het UWV. Deze bestaat uit een basispremie en gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het aantal medewerkers dat een uitkering heeft binnen uw bedrijf. Van deze premies betaalt het UWV de WGA-uitkering aan uw medewerker. Is het risico dat uw medewerker een beroep doet op een WGA-uitkering laag? Dan kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV, maar aan de verzekeraar. Deze premie is meestal lager dan de premie die u aan het UWV betaalt. Een ander voordeel is dat de premie niet direct stijgt wanneer een medewerker recht heeft op een uitkering. Bij het UWV is dit wel het geval, u betaalt een hogere premie wanneer een medewerker recht heeft op een uitkering.