Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is de meest eenvoudige en meest gesloten levensverzekering. De meest voorkomende is de tijdelijke risicoverzekering vaak met een looptijd van 15 tot 30 jaar, maar ook de levenslange risicoverzekering komt voor. De verzekering keert uit wanneer de verzekerde wiens leven op de polis is verzekerd binnen de looptijd van de polis komt te overlijden, terwijl de premie op tijd betaald is. De overlijdensverzekering werkt als een schadeverzekering in die zin dat er niets wordt uitgekeerd als er geen overlijden plaats vindt. De laatste jaren zijn de overlijdensrisicopremies meer dan gehalveerd. Deze verzekering wordt ook wel risicoverzekering genoemd en ingezet voor het partnerpensioen, voor het verzekeren van de periode van werkende ouders met kleine en studerende kinderen, als ANW aanvulling, ter dekking van kredieten, hypotheken en andere schulden en verplichtingen.