Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Iedere werknemer kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd, of op weg naar huis. De meeste ongevallen vinden plaats in en om het huis of bij het sporten. De Collectieve ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. In steeds meer cao’s is het aanbieden van een ongevallenverzekering een verplichting voor de werkgever. Het is hoe dan ook een arbeidsvoorwaarde die past bij goed werkgeverschap.