Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Bedrijven verzekeren zich met deze verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die door het bedrijf of door werknemers van het bedrijf aan anderen is toegebracht. De werkingssfeer van bedrijfsaansprakelijkheid is de laatste jaren door wetgeving op het gebied van met name arbo en zorgplicht steeds verder opgerekt. U bent als bedrijf eerder aansprakelijk dan u wellicht denkt.