Zorgverzekering

Zorgverzekering

Sinds januari 2008 bestaat er een verplicht eigen risico bij zorgverzekeringen. De no-claim regeling is komen te vervallen. Op deze pagina kunt u terecht voor een uitgebreide uitleg over het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico bij zorgverzekeringen. Daarnaast kunt u hier vinden welke medische zorg in 2013 niet onder het verplichte eigen risico valt en onder welke voorwaarden verzekeringsmaatschappijen het eigen risico eventueel kunnen kwijtschelden.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Als u medische kosten maakt die lager zijn dan het eigen risico, dan krijgt u deze kosten niet vergoed van de verzekering. De hoogte van het verplichte eigen risico in 2013 is € 350,-. Medische kosten hoger dan dit eigen risico worden (afhankelijk van uw polisvoorwaarden en uw vrijwillige eigen risico) wel vergoed. Er geldt geen eigen risico voor kinderen jonger dan 18 jaar.

U kunt bovenop het verplichte eigen risico een vrijwillig eigen risico nemen. Dit betekent dat u de medische kosten die lager zijn dan het door u gekozen vrijwillige eigen risico niet vergoed krijgt. Vaak kunt u zelf de hoogte van het vrijwillige eigen risico kiezen, met een maximum van € 720,-. Hierbij geldt meestal hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie is die u moet betalen. Eerst tellen de medische kosten tot het bedrag van uw verplichte eigen risico, daarna voor uw vrijwillige eigen risico.

Om het duidelijker te maken zullen wij een voorbeeld geven: In 2013 maakt u medische kosten van € 500,- (en u heeft geen vrijwillig eigen risico), dan krijgt u van de zorgverzekering (€ 500 – € 350) € 150,- vergoed.

Medische zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen

Bepaalde medische kosten vallen niet onder het verplichte risico en krijgt u (als u geen vrijwillig eigen risico heeft) altijd vergoed, ook als het bedrag van deze medische kosten onder de € 350,- blijft.

De medische zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen is:

  1. Tandheelkundige zorg onder de 18 jaar
  2. Kraamzorg
  3. Verloskundige zorg
  4. Huisarts
  5. Gratis Bevolkingsonderzoek
  6. Griepprik voor risicogroepen

Ook zaken die onder een eventuele aanvullende verzekering vallen tellen niet mee voor het eigen risico.

Het eventueel kwijtschelden van eigen risico

Er zijn aanbieders van zorgverzekeringen die onder bepaalde voorwaarden het verplichte eigen risico kwijtschelden. U hoeft dan de medische kosten die lager zijn dan het verplichte eigen risico niet te betalen (bekijk hiervoor de premievoorwaarden van de aanbieders van zorgverzekeringen). Zorgverzekeraars kunnen het verplichte eigen risico bijvoorbeeld kwijtschelden als:

  1. U preventieve programma’s volgt bij bijvoorbeeld overgewicht, hart -en vaatziektes en diabetes.
  2. Als u genees- of hulpmiddelen afneemt die worden aanbevolen door de aanbieder van zorgverzekeringen.
  3. Als u zorg afneemt bij aanbieders waar de zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt.