Woonhuisverzekering (Opstal)

Woonhuisverzekering (Opstal)

De opstalverzekering is een gebouwenverzekering, deze aanduiding wordt meestal gebruikt voor woonhuisverzekeringen de laatste tijd worden deze verzekeringen vaak met andere particuliere verzekeringen zoals AVP en inboedel in één pakket aangeboden onder de term woonverzekeringen. De meeste maatschappijen hanteren zeer uitgebreide dekkingen met vaak een automatische indexering van het verzekerd bedrag. Onder uitgebreide dekking wordt meestal verstaan: brand- storm- diefstalschade, het onvoorzien uitstromen van water, hak- en breekwerk voor het opsporen van kapotte leidingen en in sommige gevallen soms tot alle van buitenkomende onheilen. Let op zelfs de meest uitgebreide dekking kent zijn beperkingen en uitsluitingen. Steeds meer maatschappijen doen geen beroep meer op onder verzekeren. Onder verzekeren betekent dat je te laag verzekerd bent. Anderen bieden dat aan mits het verzekerd bedrag is vastgesteld aan de hand van een herbouwwaardemeter. Zo’n herbouwwaardemeter is een lijstje waarin gevraagd wordt naar de maten, (luxe) afwerking, ligging en andere gegevens van de woning, vervolgens wordt er een factor op losgelaten waarmee het verzekerd bedrag wordt berekend, Wie zich daar aan conformeert is dan niet meer onderverzekerd. In een opstalverzekering kan glasbreuk naar keuze worden meeverzekerd.