Motorverzekering

Motorverzekering

Motorrijders zijn echte liefhebbers als ze elkaar tegenkomen zwaaien ze naar elkaar, het is de grootste familie van onbekenden in Nederland. De eigenaar van een motorvoertuig is wettelijk verplicht zijn motor op de openbare weg te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Met een WA verzekering bent u uitsluitend verzekerd voor schade die met uw motor aan een ander wordt toegebracht (de basisdekking is € 2.500.000,- voor materiële schade en € 5.000.000,- voor letselschade). Daarnaast is er de hulpdienst bij ongevallen. Schade aan uw eigen voertuig is bij alleen WA niet verzekerd. Met de WA + Diefstalverzekering is uw motor voorzien van de WA-dekking voor schades aan derden, terwijl uw eigen motor is verzekerd tegen de risico’s van schade door diefstal, brand, diefstal, storm, natuurramp en hagel. Voor deze risico’s is ook motorkleding tot € 1.000,- meeverzekerd. Een ART-slot categorie 4 is verplicht. Met WA, Diefstal en Aanrijding is uw motor voorzien van de WA-dekking voor schades aan derden, terwijl uw eigen motor is verzekerd tegen de risico’s van schade door diefstal, brand, storm, natuurramp, hagel en alle schade ontstaan door (eenzijdige) aanrijding. Voor deze risico’s is ook motorkleding tot € 1.000,- meeverzekerd. Bij WA met Diefstal, Aanrijding en Plusdekking Motorverzekering zijn de gedekte risico’s gelijk aan de risico’s die verzekerd zijn bij een WA, Diefstal en Aanrijdingdekking. Daarenboven heeft u met de Plusdekking een gunstige schaderegeling bij totaal verlies. Bij totaal verlies in de eerste 3 jaar na aanschaf van de motor krijgt u de aanschafwaarde vergoed. Na 3 jaar bedraagt de schadevergoeding bij totaal verlies 110% van de dagwaarde. Daarnaast heeft u recht op vervangend vervoer en kunt u gebruik maken van de Hulpverlening bij mechanische schade in het buitenland. Met de Plusdekking is uw motorkleding tot € 1.500,- 3 jaar lang tegen aanschafwaarde verzekerd.