Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA- WIA-Excedent)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA- WIA-Excedent)

Wie er bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval niet teveel in inkomen op achteruit wil gaan kan zich met deze verzekering indekken tegen inkomensverlies. Een WIA verzekering dekt doorgaans tot 70% van het laatst genoten inkomen en een WIA-Excedent dekt doorgaans tot 80% van het laatst genoten inkomen. Let op dat uw polis geen correctiebepaling kent, die bepaling komt er op neer dat u gekort wordt las u door de uitkering meer zou gaan “verdienen” dan het afgelopen 3-jaarlijkse gemiddelde. Zo’n korting komt bij sommige verzekeraars nog steeds voor maar is niet meer van deze tijd.