Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kenmerkende van een aansprakelijkheidsverzekering is dat deze uitsluitend schade dekt die aan anderen wordt toegebracht. Dus niet als je tegen je eigen auto fietst of je eigen kostbare vaas laat vallen. Er zijn verschillende soorten zoals de aansprakelijkheidsverzekering particulier afgekort AVP, de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven AVB voor agrariërs en landbouwers AVL verder zijn er nog de beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met bestuurder wordt hier bedoeld de bestuurder van een bedrijf of instelling, voor motorvoertuigen is er de WAM dekking die verplicht is door de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.